top of page

PSYCHOTHERAPIE

 

Actief Stilstaan bij jezelf en je relaties

Therapeutisch model
image010.jpg

Wanneer je het gevoel hebt dat je met bepaalde problemen, klachten en/of emoties niet terecht kan bij vrienden, je partner of familie, kan psychotherapie en/of coaching een geschikte behandelmethode zijn.

 

Er bestaan verschillende therapeutische modellen, elk met hun eigen waarde. Het is heel belangrijk dat je je aangetrokken voelt tot de gekozen werkvorm en dat je je veilig voelt in het relationeel contact met je therapeut.

Het therapeutisch model dat bij Actief Stilstaan de basis vormt, is de cliëntgericht-experiëntiële psychotherapie en counseling. Voor meer info verwijs ik je graag naar de website van de vereniging VVCEPC 

Het therapeutisch model dat bij Actief Stilstaan de basis vormt, is de cliëntgericht-experiëntiële psychotherapie en counseling. Voor meer info verwijs ik je graag naar de website van de vereniging VVCEPC 

Uiteenlopende klachten en problemen kunnen aanleiding geven tot het kiezen voor cliëntgerichte psychotherapie. Belangrijker dan de aard van de klacht is dat je bereid/geïnteresseerd bent om samen met je therapeut te zoeken naar wat jou belemmert te zijn zoals je zou willen zijn, of jezelf te accepteren zoals je bent. Je wordt gevraagd om bij je belevingen stil te staan, bij wat je van binnen voelt. Dat is de kern waar het om draait in de cliëntgerichte psychotherapie.

Integratieve benadering psychotherapie & coaching

Psychotherapie bij Actief Stilstaan is doorheen de jaren doorspekt geraakt met allerlei waardevolle tools en technieken vanuit andere coach-opleidingen die ik volgde:  solution-focused loopbaancoaching, stress-& burn-outcoaching, hartcoherentietraining,….  Zo werk ik ook regelmatig met doe - of reflectie-opdrachten.


Ook maak ik graag gebruik van een schatkist aan tools om via het onderbewuste oude belemmerende patronen op te lossen en jou zelf technieken aan te leren om snel en diepgaand te ontstressen. (psych-K en LOVE Method). Dit zijn technieken die je niet gauw bij een klassiek geschoolde klinisch psycholoog/psychotherapeut verwacht aan te treffen. Maar ze zijn op mijn persoonlijk pad

shutterstock_709431595.jpg

gekomen, en zo doeltreffend gebleken dat ik me er ook professioneel in ben gaan verdiepen via diverse bijscholingen in België en Nederland. Ook al komen ze op het eerste zicht misschien wat ‘raar’ of ‘zweverig’ over, ik heb er al bijzonder mooie resultaten mee geboekt die vaak als doorbraak ervaren worden in  het therapeutisch proces. Dankzij mijn ruime bagage als psycholoog en therapeut, slaag ik erin deze tools in te zetten wanneer het proces daarom vraagt, en gebruik ik het niet als ‘methode an sich’. 

 

Deze integratieve aanpak maakt dat coaching bij Actief Stilstaan ook zeer geschikt is voor loopbaangerelateerde problemen/klachten die vragen om een meer diepgaande aanpak (chronische stress, burn-out, terugkomende problemen in relatie tot je baas/collega’s, …) en buiten de scope van de gesubsidieerde loopbaanbegeleiding vallen.

Verloop
shutterstock_696436741.jpg

Gedurende de intakefase nemen we de tijd om kennis te maken en je hulpvraag, verwachtingen of doelstelling uit te klaren. We spreken af welk traject we samen zullen gaan. Indien nodig wordt een doorverwijzing besproken.

 

Tijdens de intake maken we afspraken over de duurtijd en de frequentie waarmee we de sessies zullen laten doorgaan.

Om voldoende diepgaand aan je problemen te kunnen werken, is in de beginfase een wekelijks engagement wenselijk.

Eens we goed gestart zijn en al eerste veranderingen waarneembaar zijn, werken we in een frequentie van om de 2 á 3 weken. In een eindfase werken we naar een afronding toe. Sommigen kiezen voor een 2 á driejaarlijkse follow-up.

Er worden geen pasklare antwoorden of oplossingen aangebracht door de therapeut. Wel worden binnen de therapeutische relatie de voorwaarden gecreëerd en handvaten aangereikt waardoor je jouw eigen oplossingen en waarden kunt (her)vinden. Het is een intensief proces waarbij de therapeut je deskundig begeleidt en ondersteunt in de richting van meer zelfreflectie en zelfsturing. Binnen de veilige therapeutische context leer je stil te staan bij je emoties en ervaringen, waardoor nieuwe betekenissen en inzichten zich kunnen ontvouwen. Deze nieuwe inzichten geven richting om nieuwe omgangswijzen te hanteren, waardoor datgene wat eerst zo problematisch aanvoelde, weer draaglijk wordt.

 

Dit alles op maat, op elk moment rekening houdend met jouw ritme en persoonlijke draagkracht. We staan ook regelmatig stil bij de voortgang met betrekking tot je aanmeldingsklacht en waar nodig sturen we het traject bij.

 

Indien nodig kan er een telefonisch overleg plaatsvinden met je huisarts of een andere doorverwijzer. Dit gebeurt enkel met jouw toestemming. 

Soms is er nood aan een inhoudelijk opvolgverslag tav de huisarts. In dat geval bespreek ik dat eerst met jou.

Tarieven Psychotherapie 2024

Prestaties psychotherapie zijn vrij van BTW

 

Tarief privé-psychotherapie

Het tarief voor privé-psychotherapie bedraagt 85 euro/sessie

De meeste mutualiteiten voorzien een tussenkomst voor psychotherapie. Neem een kijkje op de website van uw mutualiteit welke regeling voor uw situatie van toepassing is. Als erkend psycholoog voldoe ik aan de vereisten die mutualiteiten hiervoor stellen. Spreek me gerust hierover aan. 

Eerstelijnspsychologische zorg en Gespecialiseerde psychologische zorg 

Ik ben zeer blij te kunnen melden dat ik deel uitmaak van het GGZ-netwerk Diletti voor psychologische zorg voor (jong-)volwassenen en ouderen in de regio Oud-Heverlee en Huldenberg. Hierdoor kan ik me ook inzetten voor mensen met een verhoogde psychische en/of financiële kwetsbaarheid.

 

Een eerste sessie is gratis.

Hierna betaal je per individuele sessie € 11 (of € 4 als je recht hebt op verhoogde tegemoetkoming).

Je hebt recht op maximum 20 individuele sessies gespecialiseerde psychologische zorg

of 8 sessies in geval van preventieve eerstelijnspsychologische zorg.

Voor kinderen en jongeren t.e.m. 23 jaar zijn deze sessies vanaf 1 februari 2024 gratis.

Het Riziv neemt het grootste  aandeel van uw sessie voor hun rekening, direct via de derdebetalersregeling. Meer info?

Tijdens het eerste gesprek bekijken we samen welk tarief op jou van toepassing is. 

 

golf 3.png
bottom of page