top of page
Actief Stilstaan begeleidt en stimuleert tot zelfreflectie, zelfontplooiing en zelfsturing
shutterstock_58586941.jpg
shutterstock_523020367.jpg

Actief Stilstaan gaat uit van een absoluut geloof in persoonlijke groei en veerkracht. Mensen hebben het fundamenteel vermogen hun eigen leven en loopbaan te sturen. Op sommige momenten kan hierbij een professionele ondersteuning wenselijk of nodig zijn. Actief Stilstaan wenst daarbij een partner & facilitator  te zijn.  Authenticiteit, Maatwerk en Professionele deskundigheid vormen hiervoor de rode draad.

Via Actief Stilstaan komen mensen terug in voeling met hun persoonlijke krachtbronnen en zijn terug in staat te reflecteren over zichzelf, de context waarin ze leven en werken, hun persoonlijke waarden en talenten.

Actief Stilstaan stimuleert, daagt uit en ondersteunt om de nodige actiestappen te zetten richting persoonlijke groei en zelfontplooiing. Na een traject bij Actief Stilstaan zijn mensen in staat voor zichzelf de juiste keuzes te maken en verantwoordelijkheid op te nemen in leven en werk.

shutterstock_186922295.jpg

Het logo van Actief Stilstaan is geïnspireerd op de schoonheid van de lijnvoering in individuele stenen. Ze hebben elk hun eigen groeven, hun eigen weg, net zoals een mens, met ups & downs.

golf 3.png
bottom of page