top of page

STRESS- & BURN-OUT COACHING

Actief stilstaan bij jouw energiebalans en stresshantering in leven en werk
shutterstock_413878201.jpg
Burn-out?

Burn-out is een ernstige vorm van uitputting, waar helaas 9% van de beroepsbevolking mee te maken krijgt. Het is een toestand van emotionele, mentale en fysieke uitputting, veroorzaakt door een context van extreme en aanhoudende stress.

Letterlijk betekent burn-out ‘opgebrand’, de batterijen zijn leeggelopen. Iemand geraakt opgebrand door een combinatie van te hoge en te lang aanslepende stress. Wanneer er geen ruimte meer is voor rust en herstel, 

geraakt op den duur je hele systeem uitgeput en kom je terecht in een situatie van chronische stress. Het lichaam past zich hieraan aan en vindt het ‘normaal’ om te gaan met allerlei overspanningssignalen. Wanneer in deze fase niet ingegrepen wordt, gaat het door tot ineens het licht helemaal uitgaat… 

Naast externe stressfactoren (die van buitenaf op je afkomen), zijn er ook interne stressoren (vanuit innerlijke belemmerende overtuigingen) die  het risico op burn-out gevoelig verhogen. De belangrijkste risicogroep voor burn-out zijn perfectionisten, workaholics en ‘nice people’.

En wat is dan bore-out?
En wat is dan bore-out?

Burn-out en bore-out hebben een gelijkaardig klachtenpatroon, maar de oorzaak is verschillend. Waar mensen bij een burn-out opgebrand geraken door een teveel aan stress door het werktempo en de lat die op verschillende vlakken zeer hoog ligt, heeft een bore-out net te maken met een gebrék aan uitdaging en verveling. Dit levert ook stressgevoelens op, die benoemd worden als ‘bore-out-symptomen’. 5% van de beroepsbevolking lijdt aan bore-out.

Stress- & burn-out coaching

Wanneer de situatie van stress blijft aanhouden én je het roer niet krijgt omgedraaid, dan loopt je ‘batterij’ helemaal leeg… De kleinste inspanning wordt teveel. Zaken die eerder moeiteloos gingen, lijken nu haast onmogelijke hindernissen die enorm veel energie van je vragen.

shutterstock_637036939.jpg

Liefst van al zou je een groot deel van je opdrachten, taken, contacten,.. willen vermijden. Ook zaken waar je vroeger plezier aan beleefde of energie uit haalde, lijken nu allemaal te veel. In dat geval is een professionele stress- en burn-out coaching aangewezen!

Burn-out coaching bij Actief Stilstaan is altijd maatwerk!

In het eerste gesprek maken we een inschatting van de klachten. We maken een eerste analyse van de externe en interne stressoren in werk en leven en bespreken welke klachten deze met zich meebrengen. Op basis hiervan stellen we samen prioriteiten in de behandeling.

Elk behandelplan is anders. Volgende onderdelen kunnen deel uitmaken van de begeleiding:

  • Psycho-educatie: Inzicht verwerven in effect stress op je lichaam en je brein

  • Meer diepgaande analyse van stressbronnen en stress-signalen

  • Rust, ontspanningstechnieken en herstel energie & fysieke conditie

  • Analyse cognitief functioneren & mentale training (bewuste en onbewuste overtuigingen)

  • Omgaan met moeilijke emoties

  • Detecteren persoonlijke valkuilen & ontwikkelpunten

  • Levensmissie, talenten en drijfveren

  • Match met sociale omgeving en werk. Welke aanpassingen zijn nodig in sociale contacten, de privéwerkverdeling of binnen het werk?

  • Bespreking werkhervatting, terugvalpreventie  en follow-up

Kortom, we zorgen ervoor dat jij de touwtjes terug in handen krijgt en dat je positief en energiek in het leven staat. Zo ben je klaar om opnieuw aan de slag te gaan met een krachtig zelfbeeld en een nieuwe werkattitude.

shutterstock_1030421269.jpg
Voorkomen is makkelijker dan genezen

Om de ontwikkeling van een burn-out te voorkomen is het vooral belangrijk om de symptomen tijdig te herkennen en te signaleren aan naasten, collega’s, je dokter, je baas,…

Het is mogelijk dat je je een periode hulpeloos en machteloos voelt. Echter, mits tijdig (h)erkennen van de symptomen en te werken rond de verschillende energiedomeinen kan soms het roer nog omgegooid worden. Ook zinvol is het te kijken naar welke belemmerende overtuigingen hierin eventueel een rol spelen en deze te transformeren naar helpende, ondersteunende overtuigingen. Dit kan ook binnen een individueel coach-traject bij Actief Stilstaan.

Vaak blijkt er ook iets nodig te zijn rond inperken van de werklast. Een andere bepalende factor is het gevoel van professioneel met ‘de juiste’ dingen’ bezig te zijn en energie en voldoening te ervaren in je werkcontext. Een traject loopbaanbegeleiding bij Actief Stilstaan kan hiervoor ook een gepaste preventieve actie zijn.

Tarieven

Coaching is onderhevig aan 21% BTW.

Tip: Bespreek met uw werkgever of die bereid is (een deel van) de kost op zich te nemen.

Tip: Eens de energie voldoende is hersteld, en de focus ligt op terugkeer naar werk, kan voor de betaling ook gebruik gemaakt worden van de VDAB-loopbaancheques voor gesubsidieerde loopbaanbegeleiding.

golf 3.png
bottom of page